PALVELUT

   Terapia / psykoterapia

   Coaching

   Muksuoppi

   Perhekoulu

   Sovittelu

   Reteaming

   NLP

   Työnohjaus

   Psykografia


SVENSKSPRÅKIG TERAPI
OCH COACHING


   Terapi och coaching


HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ

© Tero Laakso 2021
Coaching


Coaching on koutsin (coach) eli valmentajan ohjauksessa tapahtuvaa toiminnan ja ajattelun suunnittelelua, muutosta ja kehitystä. Koutsattavan henkilön tai ryhmän suorituskyky ja tyytyväisyys kasvaa ja tapahtuu kokonaisvaltaista kehitystä ja tasapainoa. Coaching on kevyempi menetelmä kuin terapia, siinä pääpaino on tavoitteissa ja muutoksessa, omien voimavarojen löytämisessä ja osaamisen kehittämisessä. Coaching soveltuu sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyyn, se on myös yleinen tapa työnohjauksessa.

Coaching auttaa yksilöä, ryhmää tai perhettä – oman aktiivisen toiminnan avulla – kehittymään, parantamaan toimintaansa tai muuttumaan. Koutsaus lähtee koutsattavien omista tavoitteista ja omien kykyjen parantamisesta, koutsaukseen kuuluu myös sisäisten esteiden poistaminen. Koutsin avulla on mahdollista löytää omat, perheen tai ryhmän voimavarat ja osaamiset.

Ota yhteyttä:

Jens Gellin
Voimavarakeskeinen työnohjaaja AMK
050 560 1961
Sähköpostiosoite on muotoa
etunimi.sukunimi@solutioncoaching.fi

Karin Heino
Erityistason psykoterapeutti,
Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen psykoterapia
Psykoterapeut, specialnivå (ET)
Lösningsfokuserad och potentialinriktad psykoterapi
Sähköpostiosoite on muotoa
etunimi.sukunimi@solutioncoaching.fi

Helena Vuoriheimo
Vaativan erityistason psykoterapeutti,
Ratkaisukeskeinen psykoterapia, EMDR-terapia
045 258 9828
Sähköpostiosoite on muotoa
etunimi.sukunimi@solutioncoaching.fi