PALVELUT

   Terapia / psykoterapia

   Coaching

   Muksuoppi

   Perhekoulu

   Sovittelu

   Reteaming

   NLP

   Työnohjaus

   Psykografia


SVENSKSPRÅKIG TERAPI
OCH COACHING


   Terapi och coaching


HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ

© Tero Laakso 2021
muksuoppi
Muksuoppi
Muksuoppi on suomalainen ratkaisukeskeinen lasten kasvatus- ja ongelmanratkontamenetelmä, jonka avulla lapsia autetaan voittamaan ongelmiaan taitoja opettelemalla. Muksuopin ovat kehittäneet psykiatrian erikoislääkäri Ben Furman yhdessä FM Tapani Aholan ja erityislastentarhanopettajien Sirpa Birnin ja Tuija Terävän kanssa. Muksuopin ajatus on, että keskittymällä lapseen ja hänen ongelmaansa voidaan saada merkittäviä muutoksia koko perheen ihmissuhteisiin ja perhedynamiikkaan. Lasten ongelmien voidaan muksuopin mukaan selittää johtuvan siitä, että lapselta puuttuu tai hänellä on heikosti kehittynyt jokin sellainen taito, jota hän tarvitsee ratkaistakseen ongelmansa. Se ei syyllistä ketään, vaan kaikki lapsen ympäristössä olevat ihmiset voivat omalla tavallaan tukea lasta ratkaisemaan ongelmansa.

Muksuoppi kehitettiin alunperin lapsi- ja perhejohtoiseksi, mutta nykyisin siitä on kehitetty myös vanhemmille suunnattu pienryhmäkoulutusmuoto.

Ota yhteyttä:

Jens Gellin
Voimavarakeskeinen työnohjaaja AMK
050 560 1961
Sähköpostiosoite on muotoa
etunimi.sukunimi@solutioncoaching.fi

Karin Heino
Erityistason psykoterapeutti,
Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen psykoterapia
Psykoterapeut, specialnivå (ET)
Lösningsfokuserad och potentialinriktad psykoterapi
Sähköpostiosoite on muotoa
etunimi.sukunimi@solutioncoaching.fi

Helena Vuoriheimo
Vaativan erityistason psykoterapeutti,
Ratkaisukeskeinen psykoterapia, EMDR-terapia
045 258 9828
Sähköpostiosoite on muotoa
etunimi.sukunimi@solutioncoaching.fi