PALVELUT

   Terapia / psykoterapia

   Coaching

   Muksuoppi

   Perhekoulu

   Sovittelu

   Reteaming

   NLP

   Työnohjaus

   Psykografia


SVENSKSPRÅKIG TERAPI
OCH COACHING


   Terapi och coaching


HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ

© Tero Laakso 2021
Neuro-Linquistic Programming


NLP eli Neuro-Linquistic Programming tai neurolingvistinen prosessointi on ajattelutapa ja menetelmiä, joiden avulla on helpompi saavuttaa tavoitteita, purkaa itselle haitallisia uskomuksia, ymmärtää paremmin itseään ja muita ja yleensäkin asennoitua elämään positiivisemmin. NLP lasketaan kuuluvaksi kognitiiviseen terapiaperheeseen ja sen menetelmät perustuvat joukkoon perusolettamuksia, joista yksi on, että ihmisen mieli ja keho toimivat kokonaisuutena. Siitä nimi neurolingvistinen. Kielen avulla luomme todellisuutemme, kieleen ja sanoihin vaikuttamalla vaikutamme myös todellisuuteemme. NLP-harjoitukset sisältävät esimerkiksi mielikuvien ja kielen kanssa työskentelyä tai liikettä. Lääkäri, psykiatri ja hypnoterapeutti Milton H. Erickson (1901-1980) on paitsi yksi ratkaisukeskeisen terapian kehittäjistä myös NLP:n suuri nimi ja menetelmien isä.

Ota yhteyttä:

Helena Vuoriheimo
Vaativan erityistason psykoterapeutti,
Ratkaisukeskeinen psykoterapia, EMDR-terapia
045 258 9828
Sähköpostiosoite on muotoa
etunimi.sukunimi@solutioncoaching.fi

image