PALVELUT

   Terapia / psykoterapia

   Coaching

   Muksuoppi

   Perhekoulu

   Sovittelu

   Reteaming

   NLP

   Työnohjaus

   Psykografia


SVENSKSPRÅKIG TERAPI
OCH COACHING


   Terapi och coaching


HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ

© Tero Laakso 2021
Perhekoulu


Perhekoulu on myönteinen tapa kohdata lasten käytöshäiriöt

perhekoulu

Lapsi voi käyttäytyä huonosti saadakseen huomiota, hallitakseen tilannetta, kostaakseen samalla mitalla, kokiessaan, ettei häntä ymmärretä, tuntiessaan, ettei hän kuitenkaan tule onnistumaan missään asiassa tai koska hän ei kykene hallitsemaan käytöstään. Lastenpsykiatrien Joanne Barton ja Seija Sandberg kehittämän menetelmän Pre-school Overactivity Programme (Suomessa nimellä Perhekoulu) ajatuksena on, että jos lapselle annetaan huomiota hänen ei-toivotusta käyttäytymisestään, se todennäköisesti tulee toistumaan. Menetelmän takana ja tausta-ajattelussa on lapsen psykologinen ymmärtäminen ja kaikki siihen liittyvä tieto.

Menetelmän tarkoituksena on auttaa aikuista käyttäytymään siten, että hän omalla käytöksellään edistää lapsen myönteistä käyttäytymistä käytöshäiriöitä aiheuttavista syistä huolimatta. Lapsi tarvitsee kehuja ja myönteistä palautetta voidakseen ajatella itsestään hyvää ja jotta hänelle kehittyisi myönteinen minäkuva. Lisäksi kehumisella voidaan kannustaa häntä oppimaan uusia taitoja. Tämän menetelmän mukaan lapselle pitäisi antaa tunnustusta yksinkertaisista ja itsestään selvinä pidettävistä asioista, kuten jokapäiväisistä askareista, kun leikki sujuu rauhallisesti, tai lapsi muistaa sanoa kiitos. Tunnustuksen tulisi siis olla vuorovaikutuksessa lähes pääasiallista.

Sen sijaan lievä häiriökäyttäytyminen tulisi jättää kokonaan huomiotta. Myös kielteinen huomio vahvistaa sopimatonta käyttäytymistä. Huomiotta jättäminen tarkoittaa, ettei lapsi saa tällöin mitään huomiota – ei katsekontaktia, ei fyysistä eikä sanallista kontaktia. Kun lapsi muuttaa käytöstään myönteiseen suuntaan, aikuisen tulee välittömästi kehua tästä. Vakavampi häiriökäyttäytyminen puolestaan on saatava heti loppumaan.

Tämän kirjoituksen lähteenä ja koulutuksien työkirjana: Sandberg, S., Santanen, S., Jansson, A., Lauhaluoma, H. & Rinne, O. (toim.) 2004. Perhekoulun käsikirja – Käytännön opas vanhemmille. 3. uudistettu painos. Helsinki: Barnavårdsföreningen i Finland r.f. – Suomen Lastenhoitoyhdistys.

Ota yhteyttä:

Helena Vuoriheimo
Vaativan erityistason psykoterapeutti,
Ratkaisukeskeinen psykoterapia, EMDR-terapia
045 258 9828
Sähköpostiosoite on muotoa
etunimi.sukunimi@solutioncoaching.fi