Helena Vuoriheimo

Helena Vuoriheimo
Vaativan erityistason psykoterapeutti,
Ratkaisukeskeinen psykoterapia
EMDR-terapia
KELA-pätevyys
045 258 9828
Sähköpostiosoite on muotoa
etunimi.sukunimi@solutioncoaching.fi
www.helenavuoriheimo.fi

Ota yhteyttä
Vastaanotto
Hämeenpuisto 37 A 11
33200 Tampere


Näytä suurempi kartta

Vastaanotto
Pohjoinen Hesperiankatu 37 B 26
00260 Helsinki


Näytä suurempi kartta

© Tero Laakso 2017
Helena Vuoriheimo
Meillä jokaisella
on oikeus tavoitella
hyvää elämää
Helena Vuoriheimo
Vaativan erityistason psykoterapeutti,
Ratkaisukeskeinen psykoterapia, EMDR-terapia
KELA-pätevyys
Vastaanotto: Helsinki, Tampere

Ratkaisukeskeinen psykoterapiakoulutus VET 2013
ET 2010
Sairaanhoitaja YAMK, Master of Health Care 2007
NLP Master Coach 2008, NLP Trainer 2008
EMDR I ja II 2014
Mindfulness-peruskoulutus 2014
Psykografiakouluttaja 2005
Perhekouluohjaaja 2005

Käyttämiäni menetelmiä

Ratkaisukeskeisenä psykoterapeuttina terapiani pohjautuu ratkaisukeskeisiin menetelmiin ja sen filosofiaan. Ratkaisukeskeisyys omaa hyvin positiivisen käsityksen ihmisestä. Ihminen ei ole rikki, broken, vaan hänen ratkaisuyrityksensä eivät ole olleet toimivia. Esimerkiksi Muksuoppi ja Reteaming ovat ratkaisukeskeisiä menetelmiä. Olen havainnut myös NLP:n keinot tehokkaiksi apuvälineiksi elämän solmuja setviessä, samoin psykografian. EMDR-menetelmän avulla voidaan tehostaa psykoterapian tuloksellisuutta. Sen avulla voidaan poisherkistää haitallisia muistoja, sitä käytetään mm. erilaisten traumojen hoitoon. Lapsiasiakkaille ja heidän vanhemmilleen Muksuopin lisäksi hyvänä apuna on Perhekoulu. Tavoitteenani ovat asiakaslähtöiset ja voimaannuttavat, eteenpäin vievät tapaamiset.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisukeskeisen psykoterapian ajatuksena on, että jokaisella meistä on oikeus tavoitella hyvää elämää. Joskus käyttämämme keinot eivät vie toivottuun tulokseen, ja silloin on hyvä pysähtyä miettimään, mitä kannattaisi tehdä toisin. Aina omat keinot ja voimat eivät auta, ja silloin kannattaa käyttää ulkopuolista apua keinona saavuttaa hyvä elämä.

Ratkaisukeskeinen terapia on asiakkaan ja terapeutin tasa-arvoinen vuorovaikutussuhde, jossa tarkoituksena on voimaannuttaa asiakas näkemään omat ratkaisunsa ja löytämään oma autenttinen itsensä. Terapeutti ei ole yläpuolella eikä tiedä paremmin, mikä asiakkaalle olisi hyväksi.

Ratkaisukeskeisessä terapiassa keskitytään vahvuuksiin, diagnoosit ja oireet ovat sivuroolissa. Lääketieteelliset asiat otetaan tietenkin huomioon ja psykoterapia tapahtuu yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa. Hoitava lääkäri vastaa hoitolinjoista, ja psykoterapia on osa hoitoa.

Nettiterapia

Nettiterapia on yksi konsultaatiomuoto ja sopii hyvin ratkaisukeskeisen terapian välineeksi. Nettiterapiassa asiakas saa samanlaisia kotitehtäviä kuin saisi istunnolla istuenkin. Asiakas voi kirjoittaa ajatuksiaan ja saamiaan kotitehtäviä, tai hän voi tavata terapeuttiaan omalla kotisohvallaan Skypen välityksellä - melkein kuin istuisi vastapäätä. Aikaa ei kulu matkoihin, ja oma koti voi tuntua mukavammaltakin paikalta kuin terapeutin vastaanottohuone.

Toimin nettiterapeuttina Therapion-palvelun kautta.
Tutustu tarkemmin nettiterapiaan ja varaa aika.

Coaching eli koutsaus

Coaching on valmentajan eli koutsin (coach) ohjauksessa tapahtuvaa toiminnan ja ajattelun suunnittelua, muutosta ja kehitystä. Koutsattavan henkilön tai ryhmän suorituskyky ja tyytyväisyys kasvaa ja tapahtuu kokonaisvaltaista kehitystä ja tasapainoa. Coaching on kevyempi menetelmä kuin terapia, siinä pääpaino on tavoitteissa ja muutoksessa, omien voimavarojen löytämisessä ja osaamisen kehittämisessä. Coaching soveltuu sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyyn, se on myös yleinen tapa työnohjauksessa.

Koutsaus auttaa yksilöä, ryhmää tai perhettä – oman aktiivisen toimintansa avulla – kehittymään, parantamaan toimintaansa tai muuttumaan. Koutsaus lähtee koutsattavien omista tavoitteista ja omien kykyjen parantamisesta, koutsaukseen kuuluu myös sisäisten esteiden poistaminen.

Ota yhteyttä