PALVELUT

   Terapia / psykoterapia

   Coaching

   Muksuoppi

   Perhekoulu

   Sovittelu

   Reteaming

   NLP

   Työnohjaus

   Psykografia


SVENSKSPRÅKIG TERAPI
OCH COACHING


   Terapi och coaching


HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ

© Tero Laakso 2021
Riitojen sovittelu


SOVITTELUA TYÖYHTEISÖILLE, OPPILAITOKSIIN JA KOTEIHIN

Työpaikoilla, kouluissa ja kotona ongelmat ratkaistaan puhumalla. Sovittelu on aktiivinen vapaaehtoinen konfliktinhallintamenetelmä, jossa puolueeton ulkopuolinen henkilö, sovittelija, auttaa riidan osapuolia erityisen sovittelumenettelyn avulla löytämään molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun. Sovittelun yleisenä tavoitteena on se, että osapuolet voivat turvallisessa prosessissa puhua ajatuksistaan, tunteistaan ja arvoistaan. Sovittelussa luodaan yhdessä sopimus, johon sitoutumalla osapuolet voivat päästä irti kielteisestä toiminnasta. Onnistuneen sovittelun myötä osapuolet voivat jättää mieltä pahoittaneen tapahtuman taakseen. Tarjoan sovittelupalveluja työyhteisöihin, yrityksiin, kuntiin ja oppilaitoksiin sekä kiinteistöyhtiöihin. Sovittelua voidaan käyttää mm. työpaikkakiusaamisessa, esimiesten ja alaisten välisissä konflikteissa, vanhempien ja kouluhenkilöstön välisissä ristiriidoissa sekä esim. naapureiden välisissä konfliktitilanteissa. Sovittelu on tulevaisuuteen suuntautuvaa sosiaalista toimintaa, jolla aktiivisesti etsitään pysyviä myönteisiä ratkaisuja. Sovittelu on oppimisprosessi.

Onnistunut sovittelu merkitsee:
  • Riidasta ei kehity laajaa konfliktia
  • Riidan aiheuttamat kustannukset ovat vähäiset ja hallittavissa
  • Asia saadaan käsiteltyä tarvittaessa varsin nopeasti
  • Osapuolet päättävät sovittelijan kanssa prosessin kulusta
  • Sopimukset ovat osapuolten vallassa ja oikeudenmukaisuus toteutuu paremmin
  • Laaditut sopimukset ovat sopimuslain mukaisia
Ota yhteyttä:

Jens Gellin
Voimavarakeskeinen työnohjaaja AMK
050 560 1961
Sähköpostiosoite on muotoa
etunimi.sukunimi@solutioncoaching.fi